OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

0 Comments Nov 29, 2017 | News Netherlands

KNMT bepleit regierol tandarts bij VWS

Post a comment by Tessa Vogelaar

DEN HAAG – Beroepsvereniging KNMT heeft eind november met het ministerie van VWS gesproken over de taakherschikking in de mondzorg. Daarbij heeft de KNMT opnieuw het eigen standpunt benadrukt dat de regie in de mondzorg bij de tandarts moet liggen, “in het belang van kwaliteit van zorg voor de patiënt.” Het gesprek vond mede plaats in het kader van de nieuw aangetreden bewindslieden op VWS.

De KNMT benadrukte verder de grote verschillen in opleiding van tandartsen en mondhygiënisten. Die verschillen zijn volgens de beroepsvereniging zo groot dat deze de beoogde taken die van tandarts naar mondhygiënist over zouden moeten gaan, niet rechtvaardigen. De KNMT houdt verder vast aan de toezegging van oud-minister Schippers dat een eventuele taakherschikking in de mondzorg voor zowel tandartsen als mondhygiënisten acceptabel moet zijn.

Verder laat de beroepsvereniging weten “forse bedenkingen” te hebben bij het onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg, waartoe oud-minister Schippers opdracht gaf toen in februari dit jaar de discussie over taakherschikking vastliep. In de enquête, uitgevoerd door onderzoekbureaus Panteia en Etil, worden volgens KNMT-voorzitter Wolter Brands te veel inschattingsvragen gesteld waarop geen zinnig antwoord te geven is. Volgens Brands geeft de vragenlijst een “onbetrouwbaar beeld.”

Beroepsvereniging ANT sluit zich daarbij aan. De ANT heeft in een brandbrief aan het ministerie van VWS laten weten afstand te nemen van het onderzoek. De vragenlijst zou “zo lek als een mandje” zijn, doordat de vragenlijst meerdere malen vanaf eenzelfde IP-adres ingevuld kan worden en ook niet-tandartsen en -mondhygiënisten mee kunnen doen. ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes: “Het huidige onderzoek door Panteia en Etil is amateuristisch, onzorgvuldig en bovendien onbetrouwbaar. Wij vertrouwen erop dat onze nieuwe ministers hier geen genoegen mee nemen en geen ondoordachte beslissingen zullen nemen.”
(bron: KNMT/ANT)
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment