OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

0 Comments Nov 29, 2017 | News Netherlands

"CZ vergoedt te weinig bij niet-gecontracteerde tandartsen"

Post a comment by Tessa Vogelaar

TILBURG – Zorgverzekeraar CZ gaat vanaf 1 januari 2018 voor implantologie restitutiepercentages hanteren van 65% en 75%. Als een patiënt naar een tandarts gaat die geen contract heeft met CZ, moet deze 35% of 25% zelf betalen, behalve bij een restitutiepolis. Dat meldt beroepsvereniging KNMT, die vermeldt dat voor zover bekend de minimale vergoeding volgens jurisprudentie 75% tot 80% dient te zijn.

De hoogte van het restitutiepercentage is afhankelijk van het soort polis dat een patiënt bij CZ afsluit. Bij Zorgverzekering Natura Select wordt 70% vergoed, bij Zorgverzekering Natura direct gaat het om 65%. Bij een restitutiepolis gelden deze percentages niet.

In principe zijn zorgverzekeraars vrij om zelf de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te bepalen, waarbij wel de uitspraken van de rechter in acht moeten worden genomen, meldt de KNMT. Zorgverzekeraars die besluiten lager te gaan zitten, dienen goed te kunnen onderbouwen dat het lagere percentage geen feitelijke hinderpaal voor patiënten oplevert om die zorg te kunnen ontvangen.

Op navraag van de KNMT verwees CZ naar de hardheidsclausule uit de Natura Select en Natura direct-polis. Daarin staat opgenomen dat wanneer de lagere vergoeding patiënten belemmert, zij schriftelijk een verzoek kunnen indienen tot vergoeding van een hoger percentage.

De KNMT roept tandartsen wier patiënten hiervan problemen ondervinden, zich te melden en daarover met CZ in gesprek gaan.
(bron: KNMT)
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment