OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

0 Comments Dec 12, 2017 | News Netherlands

ACTA: experiment taakherschikking vooralsnog onwenselijk

Post a comment by Tessa Vogelaar

AMSTERDAM – Het voorgenomen experiment rondom taakherschikking is vooralsnog onwenselijk. Dat vinden hoogleraren en universitair docenten aan ACTA, die daarover een brief hebben gestuurd aan het ministerie van VWS. De academici vinden dat in het beoogde experiment nog niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor nieuwe zelfstandige bevoegdheid voor mondhygiënisten. Als het taakherschikkingsexperiment wel wordt gestart, kan er niet worden ingestaan voor veilige behandeling van patiënten, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van zorg, aldus ACTA.

Ter voorbereiding op de discussie in de Tweede Kamer in 2016 over taakherschikking in de mondzorg, hebben de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde destijds een position paper geformuleerd over de wenselijkheid van taakherschikking en de verandering van de bevoegdheden van de mondhygiënist. In dat document stond dat de opleidingen sterk hechten aan taakherschikking, maar dat deze wel aan enkele randvoorwaarden moet voldoen voordat deze werkbaar en veilig voor patiënten zal zijn.

Die randvoorwaarden hielden in dat tandartsen en mondhygiënisten onder één dak moeten werken en gebruik moeten maken van hetzelfde patiëntdossier. Ook werd beschreven dat de definities van complexe en niet-complexe zorg verder uitgewerkt dienen te worden en dat er extra aandacht moet komen voor de diagnostische vaardigheden van de mondhygiënist.

De vele tussentijdse discussies over de invulling van de randvoorwaarden zijn voor ACTA aanleiding geweest om met een vernieuwd standpunt te komen. ACTA zegt nog steeds achter de inhoud van de position paper van destijds te staan, maar voegt toe dat nog niet wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden. Het onder deze omstandigheden starten van het taakherschikkingsexperiment is daarom onwenselijk, schrijft ACTA-decaan dr. Albert Feilzer namens zijn collega’s in de brief.

Beroepsvereniging ANT laat weten blij te zijn met dit duidelijke standpunt van ACTA en zegt “van meet af aan te hebben gewezen op de risico’s.” De ANT spreekt de verwachting uit dat het ministerie van VWS nu opnieuw het veld zal moeten consulteren en dat er op constructieve wijze naar de taakverdeling binnen de mondzorg kan worden gekeken.

Voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider liet eerder in gesprek met Dental Tribune weten erop te vertrouwen dat het taakherschikkingsexperiment in 2018 start. Ook nu het definitieve besluit door oud-minister Schippers is doorgeschoven naar haar opvolger. Van Splunter-Schneider twijfelt niet aan de competentie van mondhygiënisten voor de taakherschikking. In hoeverre die competenties op dit moment gelijkwaardig zijn aan Tandheelkunde en of het veld het als voldoende ziet om de zelfstandige verrichtingen uit te voeren, moet volgens de voorzitter worden uitgezocht.
(bron: ACTA, ANT)
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment